تبلیغات
KoReAn CaNdY wOrLd - ☙نتیجه ی نظر سنجی ها☙

KoReAn CaNdY wOrLd

من بعد قرن ها اومدم :|

☙وبم چطوره؟☙
یکم تیر 92 ساعت 14:35:04
☙عالی☙
51.72 درصد
(15 رای)
☙خوب☙
6.9 درصد
(2 رای)
☙بد☙
20.69 درصد
(6 رای)
☙افتضاح (حسود D:)☙
20.69 درصد
(6 رای)
شرکت کنندگان 29 نفر
☙ آپام چطورن؟☙
هفتم تیر 92 ساعت 20:50:04
☙عالی☙
38.46 درصد
(5 رای)
☙خوب☙
30.77 درصد
(4 رای)
☙بد☙
23.08 درصد
(3 رای)
☙افتضاح (حسود D:)☙
7.69 درصد
(1 رای)
شرکت کنندگان 13 نفر

☙ از نت برم؟ ☙
دهم تیر 92 ساعت 12:56:04
آره برو
40.54 درصد
(15 رای)
نه نرو
48.65 درصد
(18 رای)
فرقی نمیکنه
10.81 درصد
(4 رای)
شرکت کنندگان 37 نفر


☙ به وبم چندتا آبنبات میدی؟از 5 تا☙
دوازدهم تیر 92 ساعت 13:21:04
☙☙☙☙☙
69.57 درصد
(16 رای)
☙☙☙☙
4.35 درصد
(1 رای)
☙☙☙
17.39 درصد
(4 رای)
☙☙
0 درصد
(0 رای)
8.7 درصد
(2 رای)
شرکت کنندگان 23 نفر


☙ چند سالته؟☙
بیستم تیر 92 ساعت 11:11:04
زیر 10
5.56 درصد
(3 رای)
10
0 درصد
(0 رای)
11
14.81 درصد
(8 رای)
12
22.22 درصد
(12 رای)
13
38.89 درصد
(21 رای)
14
11.11 درصد
(6 رای)
15
5.56 درصد
(3 رای)
بالا 15
1.85 درصد
(1 رای)
شرکت کنندگان 54 نفر

☙ کدوم سریال؟ ☙
بیست و هفتم تیر 92 ساعت 14:26:04
مادرانه
44.9 درصد
(22 رای)
دودکش
38.78 درصد
(19 رای)
خروس
16.33 درصد
(8 رای)
شرکت کنندگان 49 نفر


☙ به داستان دختر آبنباتی از 3 چند میدید؟☙
ششم مرداد 92 ساعت 15:16:05
بیشتر از 3
47.22 درصد
(17 رای)
3
11.11 درصد
(4 رای)
2
5.56 درصد
(2 رای)
1
36.11 درصد
(13 رای)
شرکت کنندگان 36 نفر


☙در مقابل خیانت کدوم؟☙
سی و یکم مرداد 92 ساعت 20:17:05
نفرین
4.92 درصد
(3 رای)
تلافی
31.15 درصد
(19 رای)
بخشش
13.11 درصد
(8 رای)
فراموشی
21.31 درصد
(13 رای)
کینه
29.51 درصد
(18 رای)
شرکت کنندگان 61 نفر      قـآلبـ